Najlepsi po raz kolejny nagrodzeni

W dniu 02 lipca br. odbyło się wręczenie nagród w czwartej edycji konkursu im. Franciszka Ratajczaka, którego celem jest promocja młodych talentów i wsparcie edukacji zawodowej.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w legnickiej siedzibie Spółki. Wyróżnieni uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego w Legnicy otrzymali listy intencyjne umożliwiające zatrudnienie w Spółce KGHM ZANAM S.A. Najlepszymi uczniami zostali  Jakub Kłeczek oraz Aleksander Zborowski, którzy odebrali wyróżnienia z rąk Edwarda Paszko, Dyrektora Zakładu Legnica oraz Andrzeja Dynaka, Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”.

Franciszek Ratajczak – założyciel, wieloletni działacz i organizator struktur „Solidarności” w Zakładach Mechanicznych Legmet, które w 2003 roku połączono z Zanamem.