Więcej zielonej energii dla Zakładu KGHM ZANAM w Legnicy

KGHM ZANAM S.A. zakończył rozbudowę elektrowni fotowoltaicznej w Legnicy, zainstalowano dodatkowo 612 sztuk paneli. Instalacja funkcjonalnie stanowi rozbudowę uruchomionej w grudniu ub.r. elektrowni fotowoltaicznej KGHM ZANAM w Legnicy.

Nowo powstała instalacja fotowoltaiczna będzie produkować energię elektryczną na potrzeby legnickiego zakładu, dodatkowo zwiększając jego niezależność energetyczną. Przypomnijmy, że uruchomiona rok temu instalacja pozwala na pokrycie około 50 procent zapotrzebowania Zakładu w Legnicy na energię elektryczną. W zakresie układu sterowania i nadzoru instalacja została wykonana w standardzie 4.0, identycznym jak już funkcjonująca elektrownia EPV ZANAM, zapewniając pełną integrację obu obiektów i wysoki stopień efektywności generacji energii elektrycznej. Realizacja tego przedsięwzięcia pozwoli zwiększyć moc intalacji zlokalizowanej na terenie Zakładu w Legnicy do 3,4 MWp.

Konsekwentnie relizujemy działania związane z pozyskiwaniem zielonej energii z odnawialnych źródeł. Wpisują się one w strategię Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź zakładającą obniżanie emisji gazów cieplarnianych w zakresie gospodarki energetycznej i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii do zasilania własnych zakładów“ – mówi Prezes Zarządu KGHM ZANAM Bernard Cichocki.

Obecnie trwa procedura związana z dopuszczeniem nowej instalacji do eksploatacji.