Najlepsi po raz kolejny nagrodzeni

W dniach od 30 czerwca do 02 lipca br. odbyło się wręczenie nagród w piątej edycji konkursu im. Franciszka Ratajczaka, którego celem jest promocja młodych talentów i wsparcie edukacji zawodowej.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w Zakładzie Legnica i polkowickiej siedzibie Spółki. Wyróżnieni uczniowie to absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia w ZS im. I. Sendler w Przemkowie oraz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego w Legnicy. Uczniowie otrzymali listy intencyjne umożliwiające zatrudnienie w Spółce KGHM ZANAM S.A. W tym roku nagrodzeni zostali  Arkadiusz Kaczuga oraz Adrian Safin, którzy odebrali wyróżnienia z rąk Krzysztofa Maksymczyka, Głównego Inżyniera ds. Produkcji Konstrukcji i Urządzeń oraz Radosława Targowicza, Dyrektora Działu Produkcji SMG i Kotew. Podczas wręczania wyróżnień obecni byli także przedstawiciele związku NSZZ „Solidarność” – Marek Nadolny i Marcin Bartosiewicz.

Spółka KGHM ZANAM od wielu lat inicjuje działania wpierające szkolnictwo zawodowe. Jako firma odpowiedzialna społecznie realizuje programy skierowane do uczniów szkół branżowych. Organizowane konkursy oraz patronaty nad klasami o specjalnościach związanych z wydobyciem i przetwórstwem miedzi to promowanie rozwoju opartego na wiedzy oraz budowanie przyszłych kadr Zagłębia Miedziowego.

Franciszek Ratajczak– założyciel, wieloletni działacz i organizator struktur „Solidarności” w Zakładach Mechanicznych Legmet, które w 2003 roku połączono z ZANAM-em.